#ชมคลิป นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก พาชมเส้นทางท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม#

0
35

 

#นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก พาชมเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม#
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
โดยมี หนุ่ม-สุทน พิธีกรแนะนำวัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่บ้านนาตะกรุด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
วัดนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2476 ชาวบ้านเรียก “วัดนอก” ซึ่งคู่กับ “วัดใน” หรือวัด
อุทุมพรวนาวาส ที่อยู่ท่ามกลางของหมู่บ้าน เดิมพระสงฆ์รวมอยู่วัดต่อมาชาวบ้านเห็นว่า
วัดใน คับแคบอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านขยายเสนาสนะไม่ออก จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดใหม่
ขึ้นมา คือ วัดโพธิ์ทอง หรือที่เรียกกันว่า “วัดนอก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 27
กันยายน พ.ศ.2481 โดยมีหลวงพ่อดำ พระเกจิดัง ที่ชาวบ้าน นับถือ และมาดูดวงกันมาก