#บริษัท ซีพีออล์ล จำกัดและพนักงานโครงการพิเศษ บริษัทซีพีออลล์ ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อ.ภูเพียงจ.น่าน#

0
15

 

#บริษัท ซีพีออล์ล จำกัดและพนักงานโครงการพิเศษ บริษัทซีพีออลล์ ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อ.ภูเพียงจ.น่าน#


เช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายสมชาย คงกระพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ซีพีออล์ล จำกัดและพนักงานโครงการพิเศษ บริษัทซีพีออลล์ ได้มาร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน โดยมีการมอบทุนการศึกษานักเรียน ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวนโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยฯ โดยทหารผ่านศึกที่พิการ จำนวน 77 คน ด้วยการเสียสละทุนทรัพย์ จากพนักงานโครงการคนละเล็กละน้อย มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับ น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยฯ แล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน ทั้งโรงเรียนจำนวน185 คน อีกด้วย
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เปิดสอน ตั้งแต่อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีครูบุคลากร 21 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีนักเรียน เรียนรวม 5โรงเรียน เด็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ร.ท.สิงห์สอน มีชัย ประธานชมรมทหารผ่านศึกจังหวัดน่านกล่าวว่า วันนี้ทางพนักงานโครงการพิเศษซึ่งบริษัทซีพีออลล์ได้ว่าจ้างให้ทหารผ่านศึกที่พิการเข้าร่วมโครงการปีนี้เป็นปีที่ 9 วันนี้เรามาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยโดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยและก็กิจกรรมทาสีเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านน้อยแล้วมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆวันนี้เราได้พนักงานโครงการพิเศษซึ่งบริษัทซีพีออลล์ซึ่งตอนนี้ของจังหวัดน่านได้จ้างพนักงานองค์การพิเศษที่เป็นทหารผ่านตึกที่พิการทุกชั้นบัตรตอนนี้เรามีทหารที่ร่วมโครงการ 66 รายแล้วก็มีบุคคลทั่วไปที่พิการ อีก 11 ท่านได้มาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ โดยการเสียสละทุนทรัพย์จากพนักงานโครงการคนละเล็กละน้อย เตรียมมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้นัดกันมาทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันวันนี้

ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกล่าวว่า ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ก็ต้องขอขอบคุณทางการทหารผ่านศึก จังหวัดน่าน พี่ทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานงาน หาทุนมามอบให้กับนักเรียนในวันนี้ และก็ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของเรา เล่นทาสีปรับภูมิทัศน์พร้อมกับร้านอาหารกลางวันเด็ก ถือว่าเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ช่วยปัญหาสังคม และช่วยเหลือทางการศึกษา ได้เป็นอย่างดี ก็ขอกราบขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึกจังหวัดน่านครับ
คิวภาพ ป้ายโรงเรียน ผู้จัดการ ซีพีกล่าววัตถุประสงค์ บรรยากาศการมอบทุน ผอโรงเรียนกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก ทาสี ปรับภูมิทัศน์ ทหารผ่านศึกที่พิการ ทาสี เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และให้สัมภาษณ์เป็นภาพสุดท้าย
ภาพข่าว 21-5-65 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของพนักงานโครงการพิเศษ
พ.อ.พยอม บุญทร ข่าวน่าน โทร. 0954535695 0819612161