#ผู้ใหญ่นุ้ย ขวัญใจชาวตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาว ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ#

0
18

#ผู้ใหญ่นุ้ย ขวัญใจชาวตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาว ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ#

วันที่ 14 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. ผญ.นุ้ย นส.สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านไร่ อ.ลาดยาว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้ร่วมเดินทางมาทำกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 กว่าคน