#นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์#

0
9

 

#นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์#
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางนันทนา คล้ายนุ้ย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ คล้ายนุ้ย ที่ปรึกษาสมาคมฯ และนายประเสริฐ พงษ์ประดิษฐ์ ประธานฝ่ายกีฬา สมาคมฯ
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม ที่ย้ายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์