“ผู้ช่วยฯสุรเชษฐ์”ผงาดนั่งนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ประกาศ 3 แนวทาง นำพาชาวใต้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์!!

0
63

“ผู้ช่วยฯสุรเชษฐ์”ผงาดนั่งนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ประกาศ 3 แนวทาง นำพาชาวใต้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์!!

เมื่อวันนี้ 8 พ.ค.65 (เวลา 09.30 น.)ทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้เป็นประธาน เพื่อสรุปแนวทางการทำงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19

นอกจากการจัดประชุมตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมใหญ่ ตามมาตรา 29 ในวันนี้ยังจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เนื่องจากครบวาระ โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนสมาคมไปสู่ความเข้มแข็ง และความสามัคคีในกลุ่มชาวปักษ์ใต้ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้คนใหม่ กล่าวว่า จะเดินหน้านำพาชาวปักษ์ใต้ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งผ่านโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ชาวปักษ์ใต้รู้รักสามัคคี

นอกจากนี้จะจัดทำกิจกรรมทางศาสนาระหว่างไทยพุทธ-มุสลิม เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความรัก ในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกชาวปักษ์ใต้โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ที่เข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครหรือหลายจังหวัดทั่วประเทศ ให้เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของชาวปักษ์ใต้ได้มีความรู้ความสามารถและนำพาความรู้ความสามารถเหล่านี้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 ถึงวันนี้รวมกว่า 89 ปี โดยมีพันตรีหลวงอภิบาลภูวนาถ เป็นนายกสมาคมคนแรก ผ่านนายกสมาคมมาถึง 25 คน

ล่าสุดคือ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 จนถึงปัจจุบันและส่งมอบตำแหน่งให้แก่พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นนายกสมาคมคนใหม่ โดยมีตัวแทนสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนสมาคมกับนายกสมาคมคนใหม่

#############################