“ศูนย์ดำรงธรรมรุดลงพื้นที่ร่วมหารือเทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา!!

0
11

“ศูนย์ดำรงธรรมรุดลงพื้นที่ร่วมหารือเทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565) เวลา 11.15 น.ณ วัดแห่งหนึ่ง ในหมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ พร้อมทีมงานเทศบาลเมืองเขารูปข้าง และผู้ร้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

สำหรับปัญหาข้อร้องเรียนข้างต้น ประกอบด้วย การปิดลำรางสาธารณะ และการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในวันนี้เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้เตรียมท่อระบายน้ำและรถแบคโฮ เพื่อทำการวางท่อตามแนวลำรางเดิม แต่เนื่องจากมีการจัดพิธีศพ และบริเวณดังกล่าวใช้เป็นสถานที่จอดรถของผู้มาร่วมพิธี จึงขอเลื่อนการดำเนินการออกไปเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ส่วนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้ทำการรื้อถอนไปแล้วบางส่วน เทศบาลเมืองเขารูปช้างจะได้เร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ในฐานะที่เป็นช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียน จะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ประการสำคัญ ให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”