รมว.ยธ. หนุนยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ จ.สุโขทัย

0
51

รมว.ยธ. หนุนยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ จ.สุโขทัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หนุกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนดีขึ้น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการแสดง นิทรรศการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ “DIPROM (ดีพร้อม) ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้ คืนถิ่นชุมชน” ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และฐานการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สนใจ จำนวน 200 คน ได้นำความรู้และทักษะอาชีพที่ได้รับ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมทักษะอาชีพใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกันเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้วยการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนดีขึ้น
ด้าน ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ หลังได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา โดยการส่งส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ ภายใต้โครงการดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ที่มีความสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจวิถีใหม่ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
พร้อมกันนี้ ยังได้จัดโครงการ “DIPROM (ดีพร้อม) ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้ คืนถิ่นชุมชน” ณ ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อีกด้วย
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939