จ่อยุบ! ศึกษาธิการจังหวัดและภาค หลังประชุมกรรมมาธิการฯ ส่วนศธภ./ศธจ. 77จว.รวมพลทั่วประเทศยกทัพเข้าเสมา..แสดงพลังฯ ดีเดย์ 2 พ.ค.นี้

0
67

จ่อยุบ! ศึกษาธิการจังหวัดและภาค หลังประชุมกรรมมาธิการฯ ส่วนศธภ./ศธจ.77จว. รวมพลทั่วประเทศยกทัพเข้าเสมา..แสดงพลังฯ ดีเดย์ 2 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 ข่าวสะเทือนวงการเสมา ดังกระฉ่อนทั่วประเทศ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มีมติเสียงข้างมากให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งรวมถึงคำสั่งที่ 19/2560 ด้วย การเสนอให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเท่ากับเป็นการยุบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ และบรรดากลุ่มศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาคทั่วประเทศได้นัดหมายรวมพลทั่วประเทศเพื่อแสดงพลังและจุดยืนให้ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำคัญขององค์กรที่ทำหน้าที่สำคัญเป็นตัวแทนของกระทรวงในระดับจังหวัด เป็นหน่วยงานในการประสานการทำงานในพื้นที่จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่ อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างเป็นเอกภาพ

แหล่งข่าวรายงานว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่กำกับการดูแลกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะหาทางช่วยให้ ศธภ. และ ศธจ. คงอยู่ต่อไป สำหรับการรวมพลัง ในวันจันทร์ที่ 2 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. รวมพลกันที่ตึกหน้าราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ยื่นหนังสือและมอบดอกกุหลาบแดงให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่เคียงข้างพวกเรา เวลา 10.00 น. เดินเข้าทำเนียบรัฐบาล ไปยื่นหนังสือให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค และมอบดอกไม้ให้กำลังใจท่านในการทำงาน จากนั้นเวลา 11.30 น. เดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ประธาน กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และมอบดอกไม้เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการเสนอให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 หรือดำเนินการร่างกฎหมายรองรับโครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคในกฎหมายพ.ร.บ.การศึกษาชาติอย่างถูกต้อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ การประสานและบูรณาการการศึกษาของทุกสังกัดทุกกระทรวงในพื้นที่ของจังหวัดและภาค

###############################