ประกาศวันหยุดราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

0
172

ประกาศวันหยุดราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
🌞🌾 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
.
ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 4, 13 และ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการนั้น คลินิกในเวลาราชการ, คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ งดให้บริการตรวจรักษา ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ “ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน” อาคาร 1 ชั้น 1