ระยอง-ชมคลิปเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้า ไทย ลาว จีน นำร่องระบบขนส่งทางรางพื้นที่ EEC หนุนผู้ประกอบการทำธุรกิจช่วยลดต้นทุน และลดอุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งทางรถยนต์

0
134

ระยอง-เปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้า ไทย ลาว จีน นำร่องระบบขนส่งทางรางพื้นที่ EEC หนุนผู้ประกอบการทำธุรกิจช่วยลดต้นทุน และลดอุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งทางรถยนต์

 

 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2564 ที่สถานีรถไฟมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ปฏิบัติการสินค้า ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รอง กก.ผจก.ใหญ่ วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) นายปัญญา ปะพุธสะโร ประธานกรรมการ บริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด และนายปุรเชษฐ์ ปะพุธสะโร กรรมการผผู้จัดการ บริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมเปิดการเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไทย ลาว จีน พร้อมนำคณะนักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง ร่วมเดินทางจากสถานีมาบตาพุด ระยอง-หนองคาย และเข้าชมการขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ ณ สถานีรถไฟท่านาแร้ง สปป.ลาว ด้วย
นายปุรเชษฐ์ กล่าวว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟดังกล่าว บ.เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าคอนเทรนเนอร์ระบบราง ตั้งแต่ปี 2562 ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายลำเลียงและผู้ขอผ่านแดนทางรถไฟจากกรมศุลกากร และการรถไฟแห่งประเทศไทย เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถไฟตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยขนส่งตู้สินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปยัง สปป.ลาว มีทั้งสินค้าประเภทอุตสาหกรรม เป็นเม็ดพลาสติก และสินค้าทางการเกษตร เช่น ทุเรียน ซึ่งในวันนี้ได้มีการขนส่งทั้งสิ้น 16 ตู้คอนเทรนเนอร์ โดยใช้เส้นทางจากระยองถึงสถานีหนองคาย และรถไฟจะเดินขบวนส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ก่อนเข้าประเทศจีนต่อไป
ด้าน นายคณิต กล่าวว่า การขนส่งทางรางของผู้ประกอบการดังกล่าว ใช้เส้นทางจากลาวเข้าจีนและยังสามารถไปถึงรัสเซีย ยุโรปได้ในอนาคต ถือว่าเป็นการย่นระยะเวลาขนส่งและลดต้นทุน คนในพื้นที่ระยอง ไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุทางถนนด้วย ซึ่งการขนส่งทางรางดังกล่าวยังเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นจุดเปลี่ยนระบบขนส่งจากทางรถเป็นทางรางของพื้นที่ EEC โดยสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นความร่วมมือของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการ หรือภาคเอกชนให้สามารถทำธุรกิจได้ ซึ่งตรงกับความต้องการของอีสเซิร์นซีบอร์ดด้วย
ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า การขนส่งทางรางดังกล่าว จะช่วยในการลดต้นทุนการขนส่ง ลดอุบัติเหตุทางถนน การจราจรแออัดบนถนน ทั้งนี้ในอนาคตการรถไฟฯ จะมีการเตรียมเพิ่มจำนวนตู้รองรับสินค้าในแต่ละเดือนให้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และสินค้าเคมีซึ่งหากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ ก็จะทำให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย
ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจัดระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน