อบต.ย่านยาว สุโขทัยจัดโครงการสวรรคโลกเมืองนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะ

0
11

อบต.ย่านยาว สุโขทัยจัดโครงการสวรรคโลกเมืองนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะ


เมื่อเวลา 09.30นของวันที่25 เมษายน2565 ณ.หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นาย จิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการสวรรคโลกเมืองนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะโดยทั้งนี้นาย จารุกิตรติ์ นนทธิ ปลัด อบต.ย่านยาว กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะ และ นาง จิดาภา เต็งแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยได้กล่าวรายงานการจัดโครงการสวรรคโลกนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะประจำปี2565ในครั้งนี้ อนึ่งทางศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง ยู ดี ไอ เฮท (UDIH) พร้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี อาจารย์ ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงานบุคลากรมาเป็นวิทยากร โดยทั้งนี้ได้มี องค์กรการปกครองท้องที่และท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
เนื่องด้วยวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมให้สามารถแก้ไขปัญหาลดขั้นตอน และเพิ่มช่องทางการบริการของภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและสนองต่อนโยบายของจังหวัดสุโขทัย ในการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ สะ ม้าด ซิ ตี้ (Smart City) คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี่ นวัตกรรม ที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้การบริการ บริหารการจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า โดยเน้นการออกแบบที่ดี การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในเมืองมีคุณภาพที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยภายในการจัดกิจกรรมได้จัดทำเป็นบูชแสดงการทำงานของแต่ละส่วนงานพร้อมนวัตกรรมเกี่ยวกับการศึกษาหรือ (Smart Kids)จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะโรงเรียนวัดท่าช้าง ต.ย่านยาว โดยมีวิทยากรผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาเป็นวิทยากรการอธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยโดยมีผู้ที่มาร่วมงานจากส่วนราชการพร้อมทั้งคณะจากเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ต่างเข้าดูงานในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการตั้งจุดมาตราการและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ด้วย
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0822632939