ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาด สละเวลาส่วนตัวช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ร่วม 3 ปี

0
22

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาด สละเวลาส่วนตัวช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ร่วม 3 ปี

วันนี้(24 เม.ย.65)เวลา07.30น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาด ร่วมแจกถุงปันสุขให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัด นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง จิตอาสาพระราชทาน และอาสาสมัคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแจกจ่าย ถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 800 ชุด และของเด็กๆ โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ที่เป็น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม นมและอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับสิ่งของที่พิเศษในวันนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาด ได้แจกสบู่ก้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนตระหนักในการรักษามาตรการการป้องกันโควิด-19 ในการชำระร่างกายหรือชำระสิ่งสกปรกที่ติดมาจากการสัมผัสในแต่ละวัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าถึงแม้ปัจจุบันการรักษาโรคโควิด-19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเอาอยู่ แต่อย่านิ่งนอนใจในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการแจกถุงปันสุขในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาด ไม่เคยหยุดพักที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก ถึงแม้วันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดหรือวันพักผ่อนของใครหลายๆคนก็ตามแต่ท่านทั้งสองไม่เคยที่จะหยุดในการช่วยเหลือ ร่วมปีที่3 เพราะการทำเพื่อคนอื่น และการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความสุขของคนเป็นพ่อเมืองและแม่เมืองอย่างแท้จริง