ข่าว.สระแก้ว ชค.ทพ.12,ชค.ทพ.13 และ ชค.ตชด.ที่ 12 ร่วมบรูณาการ สกัดแรงงานกัมพูชา 8 จุด เข้ามารายวัน จับได้ 74 เขมร /อีกทั้งสามารถสกัดแรงงานฝั่งเขมร รอข้ามชายแดนเข้าไทยอีก 95 คนก่อนทะลักเข้ามาอีก

0
16

ข่าว.สระแก้ว ชค.ทพ.12,ชค.ทพ.13 และ ชค.ตชด.ที่ 12 ร่วมบรูณาการ สกัดแรงงานกัมพูชา 8 จุด เข้ามารายวัน จับได้ 74 เขมร /อีกทั้งสามารถสกัดแรงงานฝั่งเขมร รอข้ามชายแดนเข้าไทยอีก 95 คนก่อนทะลักเข้ามาอีก


พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้สั่งการให้ กองกำลังป้องกันชายแดนด้าน จ.สระแก้ว ประกอบด้วย ชค.ทพ.12ฉก.ร.111(ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่111),ชค.ทพ.13 ฉก.ร.12 (ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่12) และชค.ตชด.12ฉก.ร.2 (ชุดควบคุมตำรวจตะเวนชายแดนที่12หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่2) ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายแดน 4 อำเภอ ของจังหวัดสระแก้ว คือ อ.ตาพระยา,อ.โคกสูง,อ.อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด มีระยะทางยาวตลอดแนวชายแดนกว่า 165 กม. ร่วมกันจัดกำลังพล ออกทำการลาดตะเวนป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ตามพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งหลังจากหมดเทศกาลสงกรานต์คาดว่า จะมีแรงงานเขมรลักลอบเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติริมชายแดนเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้จากการปฏิบัติการลาดตะเวนตรวจเข้มพื้นที่ตลอดแนวชายแดน จนท.ชุดเฉพาะกิจกองกำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังบูรพา ทั้ง3หน่วยเฉพาะกิจสามารถสกัดจับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาลักลอบข้ามตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย ตลอดแนวชายแดนได้จำนวน 74 คน ใน 8 จุด โดยมีแรงงานเขมรซุกยาไอซ์น้ำหนัก 0.33กรัม เข้ามาด้วย 1 คน และจับกุมผู้นำพาชาวไทยได้ 2 คน โดย จนท.ได้ทำการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว อย่างเข้มงวด มีร่างกายปกติ จึงควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวน ตาม สภ.พื้นที่รับผิดชอบนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนเช้ามืดวันนี้ พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว และ พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผบ.ชค.ตชด.12 ฉก.ร.2 กกล.บูรพา ได้รับแจ้งจาก พ.ต.อ. ซวง เซา ผบ.พัน.ตชด.815 (ผู้บังคับกองพันตำรวจตะเวนชายแดนที่815) ของกัมพูชา ซึ่งดูแลพื้นที่ชายแดนด้าน อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ว่าหลังจากได้รับการแจ้งประสานจาก จนท.ฝ่ายไทย ได้นำกำลังพล ตชด.815ร่วมกับ จนท.ทหารกัมพูชา ออกตรวจตามพื้นที่แนวชายแดน ด้าน อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย ฝั่งกัมพูชา และได้ตรวจพบชาวกัมพูชา จำนวน95คน เป็นชาย 45 คน, หญิง 39 คน และเด็ก 11คน หลบซ่อนตัวอยู่ในจุดพักคอยริมชายแดน บ.ละเวีย ต.บึงเบง อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย ฝั่งกัมพูชา
สอบถามทราบว่าชาวกัมพูชาทั้งหมดเดินทางมาจากหลายจังหวัดของกัมพูชา กำลังจะลักลอบข้ามรอยตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาออกไปประเทศไทย โดยอ้างว่าจะไปทำงานรับจ้างและทำงานภาคการเกษตร ในพื้นที่ จ.สระแก้ว,ชลบุรี,ระยอง,สมุทรปราการ,ปทุมธานีและ กทม.แต่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตออกนอกประเทศแต่อย่างใด จนท.ตชด.815 และ จนท.ทหารกัมพูชา จึงควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้งหมดส่งสถานีตำรวจ อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ดำเนินคดีทั้งหมดแล้ว

รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ สระแก้ว
ข่าว.สระแก้ว