ชาวบ้าน ทำบุญ เจดีย์ เกอชอวา ปักตุง เทศกาลปีเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

0
18

ชาวบ้าน ทำบุญ เจดีย์ เกอชอวา ปักตุง เทศกาลปีเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565
นาย ประยูร ธนทรงวุฒิ
ผู้ใหญ่บ้านซอละแตะ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแคบ อำเภอพ บพระ จังหวัดตาก
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวบ้านซอละแตะ
ร่วมกัน ทำบุญ เจดีย์ เกอชอวา ปักตุง
ซึ่งเป็น เป็นประเพณีของหมู่บ้านในวันที่ 16 เมษา ทุกปี จัดกิจกรรม ทำบุญเจดีย์ และปักตุง
เพื่อสืบสานและวัฒนธรรมอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย