ผวจ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบมะม่วงช่วยเหลือเกษตรกร

0
53

ผวจ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบมะม่วงช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 18.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ ตำบลดงเสือเหลือง และตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ศูนย์บริการร่วม ของจังหวัดพิจิตรบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี และจุดบริการประชาชนบริเวณตลาดร่วมเจริญ
ในการนี้ ได้มอบเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ชากาแฟ รวมถึงมะม่วงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์