นครนายก ประเพณีสงกรานต์ไทยพวน พิธีกรรม”สูดเสื้อสูดผ้า”ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565

0
32

นครนายก ประเพณีสงกรานต์ไทยพวน พิธีกรรม”สูดเสื้อสูดผ้า”ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สภาวัฒนธรรมอำเภอปากพลี และชุมชนไทยพวนอำเภอปากพลี จัดงานประเพณีสงกรานต์ไทยพวน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีกรรม ”สูดเสื้อสูดผ้า” ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 ณ วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดย พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศิษยานุศิษย์ชาวบ้านชุมชนไทยพวนวัดฝั่งคลองเข้าร่วมพิธี โดยในงานจะมีการแห่ขบวนหาบเครื่องประกอบพิธีสูดเสื้อสูดผ้า ไปยังศาลาเทิดพระเกียรติฯ ต่อจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เริ่มทำพิธีสูตรเสื้อสูตรผ้า

ประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนไทยพวนนั้น “เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ชุมชนได้รักษาและสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบันได้แก่ “พิธีกรรมสูดเสื้อสูดผ้า ในวันมหาสงกรานต์” นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเมื่อได้ทำพิธีกรรมแล้ว จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้อีกด้วย โดยจะทำพิธีที่วัด และพระสงฆ์เป็นผู้นำในการประกอบพิธี ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนจะช่วยกันจัดทำและตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำเข้าร่วมพิธีก่อน 1 วัน โดยมีผู้อาวุโสในครัวเรือนเป็นผู้นำในการจัดทำ อันก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูล ต่อจากนั้นได้เป็นพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจัดพิธีแบบเรียบง่าย โดยทางวัดได้เน้นย้ำให้ผู้ที่มาร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผ่านจุดคัดกรอง แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก