นายอำเภอลับแลพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

0
11

นายอำเภอลับแลพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

วัน อาทิตย์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.29 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาจุฬามณี

ด้วย วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาจุฬามณี เพื่อให้คณะศรัทธาญาติโยม มาบำเพ็ญบุญกุศลได้ใช้เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมมะ สำหรับนักเรียน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ และทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างศาลาจุฬามณีเจดีย์สถาน อีกเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

โดยการนี้ได้มีการตั้งองค์ผ้าป่า บริเวณศาลาจุฬามณีเจดีย์สถาน วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม และได้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมทั้งถวายผ้าไตรจีวร แด่พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมี พระปลัดอำนาจ เขมธมโม เจ้าอาวาสวัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้นิมนต์มาเจริญพุทธมนต์และรับการถวายผ้าไตรจีวร จำนวน 99 ไตร รวมถึงผู้เข้าร่วมพิธี ผู้ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี , นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล , อุบาสก อุบาสิก กรรมการสายศรัทธาผู้ร่วมในพิธี จากกรุงเทพมหานคร , จังหวัดพิษณุโลก , นางวรรณพรอนง ม่วงหม้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตาล ตำบลทุ่งยั้ง แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนในพื้นที่ อสม. , ชรบ. , อสตร. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณศาลาจุฬามณีเจดีย์สถาน ในพื้นที่ชุมชนบ้านตาล วัดกุฏิพระฤาษีทรงธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน