จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

0
83

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันนี้ ( 24 ต.ค.61 ) ที่บริเวณอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” และนับเป็นวันแรกของการจัดโครงการ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายลือชา ธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานกองทัพเรือ ประชาชนชาวจันทบุรี จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ โดยมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี. เดินทางมายังอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรี จากนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีเปิด โครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” มีการแสดงเทิดพระเกียรติฯ ทั้งนี้การกำหนดพิธีเปิด โครงการที่ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็นอู่ในการต่อเรือและเป็นจุดเริ่มต้นของ กองเรือยกพลขึ้นบกของพระองค์โดยมีการจำลองกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือ ทำการยาตราทัพเรือในเส้นทางทัพของพระองค์ท่าน และเมื่อผ่านจังหวัดต่างๆจะมีการจอดกองเรือเพื่ออัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลงจากเรือไปขึ้นฝั่ง ซึ่งจังหวัดต่างๆจะรับอัญเชิญพระบรมรูปไปสักการะ ณ สถานที่ประกอบพิธีและจัดกิจกรรม ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกิจกรรมและพิธีการที่จังหวัดต่างๆจะจัดขึ้น อาทิ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีบวงสรวง และการแสดงวัฒนธรรม การจัดเสวนาการจัดนิทรรศการ และการจัดมหรสพ เป็นต้น โครงการตามเส้นทางยาตราทัพตั้งแต่จังหวัดจันทบุรี ถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 11 พ.ย.2561 โดยมีจังหวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมซึ่งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยจังหวัดตราด,จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดระยอง ,จังหวัดชลบุรี ,จังหวัดฉะเชิงเทรา ,จังหวัดสมุทรปราการ ,กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี ,จังหวัดปทุมธานี ,และยกพลขึ้นบกที่ค่ายโพธิ์สามต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการดำเนินโครงการจะเสร็จสิ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ พระราชวังกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิม ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวีรกรรมการกู้ชาติ โดยการยกทัพทางเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก