นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
15

นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.50 น. นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นายดุสิต สนมวัฒนะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จิตอาสาของเทศบาลตำบลท่าตะโก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประตำปี พ.ศ.2565 ทั้งนี้มีหน่วยงานของสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรท่าตะโก เจ้าหน้าที่กู้ภัย และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โดยนางสาวพรรณี ทายิดา นากเทศมนตรีตำบลท่าตะโก เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว