อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์รอง.ผวจ.นว. ตรวจติดตามกิจกรรมประกวด “โคก หนอง นา สุขสันต์ นครสวรรค์โมเดล” อำเภอชุมตาบง

0
29

อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์รอง.ผวจ.นว. ตรวจติดตามกิจกรรมประกวด “โคก หนอง นา สุขสันต์ นครสวรรค์โมเดล” อำเภอชุมตาบง


วันที่ 7 เมษายน 2565
นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรมประกวด “โคก หนอง นา สุขสันต์ นครสวรรค์โมเดล” จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากเครือข่ายโคกหนองนา จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมประกวด “โคก หนอง นา สุขสันต์ นครสวรรค์โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงครัวเรือน ของนายศรีประจักษ์ เทพคำ บ้านชุมตาบง หมู่ที่ 8 ตำบลชุมตาบง และแปลงครัวเรือน ของนายวิชาญ กล้ามนัส บ้านเขานางฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
Chance For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
สถานีข่าว  พช.ชุมตาบง รายงาน