นักท่องเที่ยวใจบุญ…จัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นรับรังสีเอกซ์พร้อมเปลี่ยนเป็นภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (Digital radiography) มูลค่า 900,000 บาท และ syringe pump 2 ตัวมูลค่า 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน

0
12

นักท่องเที่ยวใจบุญ…จัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นรับรังสีเอกซ์พร้อมเปลี่ยนเป็นภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (Digital radiography) มูลค่า 900,000 บาท และ syringe pump 2 ตัวมูลค่า 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน


วันที่ 2-5 เมษายน 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก บริษัทชัยทัวร์ ประสานงานและต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริปลั่นแนบ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 40 คน นำโดย น.สพ.ดร.มงคล แก้วสุทัศน์ (ผู้จัดการทั่วไป) นางดารณี รัตนนุกรม ผู้ประสานงานบริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นรับรังสีเอกซ์พร้อมเปลี่ยนเป็นภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (Digital radiography) มูลค่า 900,000 บาท และ syringe pump 2 ตัวมูลค่า 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง โดย นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ เมื่อเดือนธันวาคม 2564 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมบริการรักษา ดูแลชาวไทยในท้องถิ่นและประชากรอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และคณะได้เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก ชมน้ำตกทีลอซู นำ้ตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อ.อุ้มผาง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ออนเซนน้ำแร่บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก ชมถ้ำสีฟ้า อ.พบพระ วัดไทยวัฒนาราม ศิลปพม่าผสมไทยใหญ่ อ.แม่สอด ซึ่งได้รับความสนใจและทุกท่านได้กล่าวว่าไม่คิดว่าจังหวัดตากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่สวยงาม เป็นจำนวนมาก และคณะจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก หากมีโอกาสคณะจะกลับมาเยือนจังหวัดตากอีกในโอกาสต่อไป
#ตากโปรแรงแซงทุกดีล
#ทททสำนักงานตาก
#ดีเอสเอ็ม #อำเภอแม่สอด