บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

0
14

ฝ่ายปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี


วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ต. ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย จ่าจังหวัดนครสวรรค์ เสมียนตราจังหวัดนครสวรรค์ และ บุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8