วันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 กรมการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน otop นวัตวิถี ระดับจังหวัด รวม 6 จังหวัด คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร อ่างทอง สิงห์บุรี ตาก อุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 416 คน ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ และจัดสรรนักท่องเที่ยวลงพื้นที่รวม 10 หมู่บ้าน โดยบ้านหาดเสลา อ.เก้าเลี้ยว รับรองนักท่องเที่ยวจำนวน 100 คน และบ้านปากคลอง อ.ชุมแสง รับรองนักท่องเที่ยวจำนวน 40 คน