นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ Bio hub ด้านอ้อย

0
19

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ Bio hub ด้านอ้อย


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ Bio hub ด้านอ้อย นำโดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ จังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร เข้าร่วมศึกษาดูงานฯ
ซึ่งมีนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS กล่าวต้อนรับ และผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม KTIS นำเสนอ ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านอ้อย น้ำตาลทราย หลอดชานอ้อย และชานอ้อยเยื่อกระดาษ จากนั้นได้ลงพื้นศึกษาดูงานพร้อมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ Bio hub ด้านอ้อย