ขอแสดงความยินดีกับคุณอาทิตย์ แสงสว่าง นายกสมาคมสื่อมวลชน พิษณุโลก ที่ได้รับเกียรติไปเป็นกรรมการออกสลากออมสิน ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในงวดวันที่ 1 เมษายน 2565

0
29

ขอแสดงความยินดีกับคุณอาทิตย์ แสงสว่าง นายกสมาคมสื่อมวลชน พิษณุโลก และประธานเครือข่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่ได้รับเกียรติไปเป็นกรรมการออกสลากออมสิน ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในงวดวันที่ 1 เมษายน 2565