นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ

0
5

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิวัติเกษตรกรรมไทย ร่วมรับฟังการอภิปรายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ” และเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าเกษตรอัจฉริยะ