จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

0
47

จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2565
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถั จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐภล ศักดิ์สงวน ประธานชมรมครูศิลป์เวียงเจ้าเงาะ และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ชึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ ภายใต้งานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์ โดยใช้มิติทางศิลปะ ตลอดจนนำประเพณีทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรติตถ์ มาสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางด้านอาภรณ์ และอาหารพื้นถิ่น ด้วยการเพิ่มมูลคำทางวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจ สร้างรายได้และเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมเสพงานศิลป์ถิ่นท่าเหนือ การอบรมวาดภาพสีน้ำและสีอะคริลิค การประกวดอาหารพื้นถิ่น การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น การสาธิตและจำหน่ายผ้าทออัตลักษณ์ของจังหวัด การเสวนาผ้าทอลายอัตลักษณ์ของจังหวัด การเดินแบบผ้าทอ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของทุกอำเภอ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มครูศิลป์เวียงเจ้าเงาะ เครือข่ายศิลปีน สภาวัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งกำหนดเปิดงานในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเที่ยวชมงานได้ ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ลานด้านหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และถนนพาดสนามบินช่วงตั้งแต่สี่แยกศูนย์วัฒนธรรมถึงสี่แยกโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน