“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุเขาน้อยบริเวณหลังป้อมหมายเลข 9 !!

0
15

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุเขาน้อยบริเวณหลังป้อมหมายเลข 9 !!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565) เวลา 14.30 น.ณ จุดเกิดเหตุเขาน้อยบริเวณหลังป้อมหมายเลข 9 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมตรวจพื้นที่และร่วมรับทราบผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาจากสำนักงานทรัพยา กรธรณี เขต 4 สุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบชั้นโครงสร้างทางธรณีวิทยาข้อมูลหินและเสถียร ภาพของชั้นหินที่รองรับโบราณสถานเพื่อวางแผนศึกษา ลดผลกระทบ และกำหนดมาตรการฟื้นฟูสภาพโบราณสถานในอนาคต

สำหรับกรณีการขุดทำลายเขาน้อยและหัวเขาแดง เป็นเรื่องที่สื่อมวลชนและประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโบราณสถานเขาน้อยที่มีพื้นที่ในเขตประกาศขึ้นทะเบียนถูกทำลายเสียหายไปแล้วกว่า 7 ไร่ มีปริมาตรดินที่สูญเสียไปกว่า 150,000 ลบ.ม. มูลค่าความเสียหายกว่า 25.05 ล้านบาท

ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”