รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการดำเนินการตรวจสอบผลผลิต (ช่อดอก) กัญชง ณ สถานที่ผลิต (ปลูก) ไร่ทีพีบี เลขที่ 1 ม. 3 ต. ฝายหลวง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์

0
129

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการดำเนินการตรวจสอบผลผลิต (ช่อดอก) กัญชง ณ สถานที่ผลิต (ปลูก) ไร่ทีพีบี เลขที่ 1 ม. 3 ต. ฝายหลวง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์

วันนี้(21 มี.ค. 65) นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการดำเนินการตรวจสอบผลผลิต (ช่อดอก) กัญชง ณ สถานที่ผลิต (ปลูก) ไร่ทีพีบี เลขที่ 1 ม. 3 ต. ฝายหลวง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชงจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชงอำเภอลับแล พร้อมชุดปฏิบัติการตำบลฝายหลวง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสาร THC จากช่อดอกกัญชง ให้มีสาร THC เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน ร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง) โดยใช้ชุดทดสอบสารเบื้องต้น ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีสถานที่ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีบีลับแล ใบอนุญาตเลขที่อต 5-6/2564 (ป)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีบี ลับแล ได้ดำเนินการปลูกพืชกัญชง ในสถานที่ปลูก ชื่อ ไร่ทีพีบี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปลูกในโรงเรือนทั่วไปที่ไม่ใช่ระบบปิด (Greenhouse) ขนาดพื้นที่แปลงปลูก 840 ตารางเมตร สายพันธุ์ที่ใช้ปลูก นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ EHFGP#1 เริ่มปลูกโดยการเพาะเมล็ด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ลงแปลงปลูกในโรงเรือนโดยปลูกในกระถาง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา และได้แจ้งกำหนดการเก็บเกี่ยวกัญชง (Hemp) ในระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อนำผลผลิตออกจำหน่ายต่อไป

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน