“รองผู้ว่า ฯ สงขลานำทีมลงสำรวจโพงพางมุ่งเดินหน้าจัดระเบียบร่องน้ำทะเลสาบสงขลา!!

0
12

“รองผู้ว่า ฯ สงขลานำทีมลงสำรวจโพงพางมุ่งเดินหน้าจัดระเบียบร่องน้ำทะเลสาบสงขลา!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ท่าเรือตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศรชล. จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา กองกำกับการ 7 ตำรวจน้ำ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 อำเภอสิงหนคร เป็นต้น

สำหรับการจัดระเบียบร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องจากปัจจุบันในร่องน้ำทะเลสาบสงขลามีเครื่องมือประมง (โพงพาง) วางกีดขวางเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเดินเรือ และความไม่เป็นระเบียบของร่องน้ำ จึงจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบดังกล่าว ซึ่งวันนี้จะเป็นการสำรวจแนวร่องน้ำ ที่มีความกว้างประมาณ 300 เมตร และยาวประมาณ 5 กิโลเมตร (ตั้งแต่หัวพญานาค – ท่าเทียบเรือประมงใหม่) เพื่อสำรวจและวางแผนแนวทางในการจัดระเบียบเครื่องมือประมง (โพงพาง) ที่อยู่ในแนวร่องน้ำ จำนวน 13 แถว 159 ช่อง โดยเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ จำนวน 7 แถว 124 ช่อง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”