“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานกำจัดขยะ!!

0
12

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานกำจัดขยะ!!

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานกำจัดขยะ (บริษัท จีเดค จำกัด) โดยมี นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2565 พร้อมส่วนราชการ อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวแทนของบริษัท ฯ และผู้แทนภาคประชาชน ที่เป็นคณะกรรมการไตรภาคี

สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย กลิ่นเหม็นจากขยะสด / การเผาขยะ ฝุ่น เสียง และน้ำเสีย โดยเฉพาะเรื่องกลิ่น ถือเป็นผลกระทบหลักที่มีการร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบ ๆ โรงงารมาเป็นระยะ ๆ โดยโรงงานได้แก้ไข และปรับปรุงโรงงาน เพื่อมิให้ปัญหาผลกระทบขยายวงออกไปอีก ตลอดจนการบริหารจัดการขยะที่ตกค้างก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยว ข้อง พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผลกระทบข้างต้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”