กองประกวด MISS LANDSCAPES INTERNATIONAL CHIANGMAI 2022 ขอแสดงความยินดีแก่ เมย์ เมธิตา ช่วยสถิตย์ MISS LANDSCAPES INTERNATIONAL CHIANGMAI 2022

0
87

กองประกวด MISS LANDSCAPES INTERNATIONAL CHIANGMAI 2022
ขอแสดงความยินดีแก่
เมย์ เมธิตา ช่วยสถิตย์
MISS LANDSCAPES INTERNATIONAL CHIANGMAI 2022

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม และผู้อำนวยการกองประกวด MISS LANDSCAPES INTERNATIONAL CHIANGMAI 2022 โดยการประกวด MISS LANDSCAPES INTERNATIONAL CHIANG MAI 2022 ครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรก และเป็นการประกวดเวทีแรกของภาคเหนือและประเทศไทย ในการเฟ้นหาสาวงาม ที่พร้อมด้วยด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุทิศตนบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมถึงเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ความงดงาม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และผู้ที่ได้รับตำแหน่ง MISS LANDSCAPES INTERNATIONAL CHIANG MAI 2022 จะได้เข้าสู่การประกวดเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป
ซึ่งการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน และประธานในพิธีเปิดการประกวด รวมถึงได้รับเกียรติจากนางสาวทิพวรรณ รังษีภโนดร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่คุณน้ำเพชร ฏีญาร์ภา กฤษณสุวรรณ Miss Earth Thailand 2019 – 2020
และคุณอรัญญา เวียนทอง นางสาวเชียงใหม่ประจําปี 2532 ร่วมเป็นคณะกรรมตัดสินในครั้งนี้ด้วย