ชุมพร – พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง มทภ.4 ลงพื้นที่ วัดหูรอ จังหวัดชุมพร

0
189

ชุมพร – พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง มทภ.4 ลงพื้นที่ วัดหูรอ จังหวัดชุมพร


วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง มทภ.4 ลงพื้นที่ วัดหูรอ จังหวัดชุมพรหารือข้อราชการ และติดตามงาน โครงการการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่ จว.ช.พ. พร้อมกับ พระมหาศุภชัย กิตติปาโลเจ้าอาวาสวัดหูรอ นายนพดล มีวิเศษ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานชุมพร และผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง สํานักงาน ชลประทานที่ 14 พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา รอง ผบ.มทบ.44 พ.อ.สุเมธ กลยณีย์ หก.กกบ.มทบ.44 รักษาราชการแทน หก.กกร.มทบ.44 พร้อมคณะ เดินทางมาหารือข้อราชการ และติดตามงาน โครงการการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่ จว.ช.พ. สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง แนะนำแนวทางการปฏิบัติ ณ วัดหูรอ หมู่ที่ 3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จว.ช.พ. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายนพดล มีวิเศษ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานชุมพร และผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง สํานักงานชลประทานที่ 14 กล่าว่า พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายและเข้าดูแลจากปัญหาที่เกิดมาช้านานเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่ จว.ช.พ. อย่างเต็นที่ และรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการให้ทรัพย์สินทางวัดกลับเข้ามาที่วัดดังเดิม (นำดินที่ขุดในงานของโครงการฯ กลัมมาใช้ประโยชน์ที่วัด) ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯได้อย่างยั่งยืนต่อไป
พระมหาศุภชัย กิตติปาโลเจ้าอาวาสวัดหูรอ เปิดเผยว่า ได้รับความเมตตาจาก พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง มทภ.4พร้อมด้วย คณะ เดินทางมาหารือข้อราชการ และติดตามงาน โครงการการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่ จว.ช.พ. ได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติ ให้กับ นายนพดล มีวิเศษ ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน แก้ไขและดำเนินการให้ โครงการการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ที่จัดสร้างในพื้นที่ วัดหูรอ จังหวัดชุมพร ให้ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวชุมพรได้อย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้อธิบายให้กับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นหมู่ที่ 3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จว.ช.พ. ได้รับรู้รับทราบเป็นแนวทางที่ดีต่อไป////เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร