อดีต ส.ส.สงกรานต์ จิตสุทธิภากร ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ห่วงใย ประชาชน

0
28

อดีต ส.ส.สงกรานต์ จิตสุทธิภากร ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ห่วงใย ประชาชน
ได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล และข้าวสารขนาด 5 ลิตร จำนวน 10 ถุง ผ่านมาทางผมและนายสถิตย์ สุขเกษม ส.อบต.ม.12 บ้านวังหิน เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย โควิด -19 และครอบครัวผู้ที่กักตัว ในตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์