นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อม รอง ผวจ. นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม กลุ่มทอผ้าไท อ.ตากฟ้า ศึกษากระบวนการ หาทางพัฒนาส่งเสริม

0
33

ดูทอผ้าไทตากฟ้า

นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อม รอง ผวจ. นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม กลุ่มทอผ้าไท อ.ตากฟ้า ศึกษากระบวนการ หาทางพัฒนาส่งเสริม

เมื่อเวลา 13:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2565 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไท อ.ตากฟ้าจ.นครสวรรค์ โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้า อ.ตากฟ้า จำนวน 2 แห่ง ดังนี้คือ

แห่งที่ 1 กลุ่มทอผ้าไท บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 4 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า โดยมีนายปิยะภรณ์ สานวล ประธานกลุ่มบรรยายสรุป สภาพปัจจุบัน ปัญหา พร้อมความต้องการ สำหรับสมาชิกกลุ่มมีประมาณ 20 ราย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พศ. 2535 เริ่มจากคนในชุมชนไปเรียนท่อผ้าจาก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 2 มีการทอผ้าได้หลากหลายลาย เป็นการผลิตผ้าแบบครบวงจร ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีอาชีพหลักคือการทอผ้า และการเกษตรควบคู่กัน

สมาชิกกลุ่มจะทอผ้าตามออเดอร์ที่ได้รับมา และอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดลวดลายผ้าใหม่ ๆ ซึ่งปัญหาในปัจจุบันคือ การกำหนดราคาของผ้าทอยังมีราคาที่ถูก ทำให้กลุ่มมีรายได้น้อย และไม่เป็นแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาเพื่อสืบทอดต่อไป

แห่งที่ 2 กลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 3 ต. เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จากเดิมมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 30-40 ราย แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 1 ราย คือ นางเนตรนภา หยิกกิ้ม มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ขึ้นชื่อได้แก่ ผ้าทอยกดอกลายดอกเสลา และผ้าทอลายดอกปีป อย่างไรก็ตามในสภาพที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ทำให้นางเนตรนภากังวลว่างานทอผ้าจะไม่มีการสืบทอด จึงยินดีหากมีผู้สนใจที่จะมาเรียนรู้งานทอผ้าสืบทอดจากตนเอง

“สำหรับการลงพื้นที่ดูกลุ่มทอผ้าครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาในชุมชน และเพื่อต่อยอดพัฒนาการทอผ้าให้เข้าสู่ระบบ กระบวนการที่ทันสมัย มีการสร้างแบรนด์ มีการจัดจำหน่ายออนไลน์ มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยให้มีรายได้ที่ดีที่น่าสนใจมากขึ้นต่อไป” พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์กล่าวในที่สุด
////