ผู้ว่าสุราษฎร์ฯ ปล่อยขบวนคาราวานแตงโมทุ่งอ่าว จำนวน 10 ตัน ส่งต่อ 5 จังหวัด 1 อำเภอ ช่วยเหลือเกษตรกร

0
12

ผู้ว่าสุราษฎร์ฯ ปล่อยขบวนคาราวานแตงโมทุ่งอ่าว จำนวน 10 ตัน ส่งต่อ 5 จังหวัด 1 อำเภอ ช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อเวลา 08.30 น. ที่บริเวณแปลงเกษตรกรสวนแตงโมทุ่งอ่าว บ้านดอนกระทุ่ม ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยขบวนคาราวาน แตงโมบ้านทุ่งอ่าว เพื่อส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมงในพื้นที่บ้านทุ่งอ่าว จำนวน 10 ตัน กระจายผ่านไปยัง สกต. 5 จังหวัด สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ พังงา และ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ โซนอำเภอพุนพิน อ.ท่าฉาง ออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ในขณะที่การจำหน่ายมีพ่อค้าและแม่ค้ามารับซื้อผลผลิตลดน้อยลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ส่งผลให้การกระจายแตงโมทุ่งอ่าวที่เคยได้รับความนิยมในท้องตลาด ประสบปัญหาด้านการส่งออกและกระทบต่อราคาจำหน่ายของเกษตรกรจากพื้นที่ ซึ่งส่วนทางกับต้นทุนการผลิต ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจึงจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยการวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในเรื่องของการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม ระบบการจำหน่ายเพื่อผลักดันให้แตงโมทุ่งอ่าวเป็นแตงโมที่มีคุณภาพเป็นที่นิยมของตลาดอย่างเป็นรูปธรรม
นายวิชวุทย์ ยังให้ความมั่นใจไปยังผู้บริโภคว่า แตงโมทุ่งอ่าว มีรสชาติ หวานกรอบเป็นผลผลิตปลอดสารพิษที่ได้รับเครื่องหมาย GMP อาหารปลอดภัยที่เกษตรกรผู้ปลูกไม่ใช้ปุ๋ยเคมี โดยแตงโมจะมีคิวอาร์โค้ดติดที่ผลแจ้งแหล่งปลูกและชื่อเจ้าของสวนเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมทุ่งอ่าว จำนวน 41 ราย พื้นที่เพาะปลูก 585 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตในปีนี้ จำนวน 1,170 ตัน เนื่องจากในปีนี้ประสบผลผลิตล้นตลาด และที่ผ่านมาพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบกับสถานการณ์โควิดมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ารับซื้อน้อย จึงปรับรูปแบบเป็นการจัดคาราวานกระจายส่งไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ