เกษตรที่สูงจังหวัดตาก ให้ความรู้ การขยายพันธุ์อะโวคาโด วันที่ 6 มีนาคม 2565

0
16

เกษตรที่สูงจังหวัดตาก ให้ความรู้
การขยายพันธุ์อะโวคาโด
วันที่ 6 มีนาคม 2565
เกษตรที่สูงจังหวัดตาก เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
หลักสูตร การขยายพันธุ์พืช อะโวคาโด และพันธุ์พืชไม้ด่าง โดย นายธนากร โปทิกำชัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ นายภิรมย์ ภู่นวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ และคณะแพทย์แผนไทยอำเภอพบพระ
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์อะโวคาโดด้วยวิธีการฝานบวบ และการปลูกไม้ด่าง พร้อมทั้งนำคณะผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานแปลงอะโวคาโดภายในศูนย์ฯ
เพื่อถ่ายทอดความรู้การขยายพันธุ์กับต้นจริงและการจัดการดูแลภายในแปลง
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) บ้านเสริมสุข(บ้าน10) ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก