นางนันทนา คล้ายนุ้ย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับมวลสมาชิก 5 มีนาวันนักข่าว

0
31

นางนันทนา คล้ายนุ้ย
นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของสมาคมฯและเพื่อเป็นศิริมงคล กับมวลสมาชิก
5 มีนาวันนักข่าวสมาคมฯก้าวสู่ปีที่50

วันที่5มีนาคม2565 วันนักข่าวแห่งขาติ
กราบนมัสการ พระราชรัตนเวที
เจ้าอาวาสวัดวรนารถบรรพต จังหวัดนครสวรรค์.

สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน
นครสวรรค์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับสมาชิกสมาคม ผู้ล่วงลับ และเพื่อเป็นศิริมงคล กับมวลสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน

วันที่5มีนาคม2565 เวลา09.59น.
นางนันทนา คล้ายนุ้ย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษา
สมาชิก ร่วมกิจกรรมถวายสังฆทาน
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกสมาคมผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ.วัดกบ วัดวรนาถบรรพต
เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นเวลา50ปีแล้ว….