#ข่าวรอบค่าย จังหวัดลำปางจับกุมคนเผาป่าพร้อมหลักฐาน วันนี้ 1 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น

0
17

#ข่าวรอบค่าย
จังหวัดลำปางจับกุมคนเผาป่าพร้อมหลักฐาน
วันนี้ 1 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ลป.20(แม่หวด)
,เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ,เจ้าหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทได้ร่วมกันจับกุมตัว
นายภานุวัฒน์ ฉายถวิล อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 186 หมู่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยของกลางการกระทำผิด เข่น มีด จำนวน 2 เล่ม พบที่เอวด้านหลัง ของนายภานุวัฒน์ฯ จำนวน 1 เล่ม และพบที่โต๊ะนั่ง จำนวน 1 เล่ม ,ไฟแช็ค สีเหลืองใส ตำแหน่งที่พบของกลาง พบในมือด้านขวา ของนายภานุวัฒน์ฯ
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดต่อ พระราชบัญญัติจารจรทางบก พ.ศ.2522 ฐาน “เผาหรือกระทำการใดๆ ภายในระยะทางห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจารจรในทางเดินรถนั้น”
, ฝ่าฝืน หรือไม่กระทำตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ออกตามความมาตรา 15 มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เหตุเกิดที่ บริเวณเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เลขที่ 881 เล่ม 9 หน้า 81 จังหวัดลำปาง ของนายจรัญ ร้องสาคร ท้องที่บ้านห้วยทาก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง บริเวณพิกัด WGS ๑๙๘๔ UTM Zone ๔๗ Q ๐594869 E2056187 N
จัดทำบันทึกเรื่องราวนำส่ง พงส.สภ.งาว พ.ต.ท.วรพิมพ์ อ่อนกัน ตาม ปจว.ข้อที่ 2 ลว.1 มีนาคม 2565 เวลา 23.18 น. คดีที่ 135/2565 ยึดทรัพย์ที่ 67/2565