น้องหนูนา มีบ้านอยู่แล้วนะคะ ขอบคุณ มูลนิธิพระราหูโดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้พิการ หลังอาศัยอาคารกองทุนหมู่บ้านมานาน

0
13

น้องหนูนา มีบ้านอยู่แล้วนะคะ

ขอบคุณ มูลนิธิพระราหูโดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ

โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้พิการ หลังอาศัยอาคารกองทุนหมู่บ้านมานาน


วันที่ 2 มีนาคม พ. ศ. 2565 เวลา09.00น.
นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครสวรรค์ เขต3 เป็นประธาน มอบบ้าน ให้กับ เด็กหญิงปุณยาพร โนจิตร์ (น้องหนูนา) อายุ 9 ปี ผู้พิการซ้ำซ้อน ที่อาศัยอยู่กับแม่ก็พิการขาลีบด้วย และยังมียาย ที่ต้องเลี้ยงดูแลอยู่ด้วยกันในบ้าน
โดยมี นาง พรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายณรงค์ชัย จันทร์เพ็ชร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชพนาญการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภอชุมแสง
นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
บริษัท ตึกน้ำเงิน จำกัด นายไพฑูรย์ อินทร์นาง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง
พ.ต.ท.อภิเชษฐ์ ภู่แก้ว รอง ผกก.สส.สภ.ชุมแสง นายงาม แสนมุข นายกอบตพันลาน ผญ.บุญทัน ฉิมพลี สมาชิกชมรมFcสัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมพิธีรับมอบบ้านชั้นเดียว2ห้องนอน1ห้องน้ำ
บ้าน เลขที่33/1 หมู่ 13 ซอยร่วมพัฒนา ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
#fcสัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน