นายอิทธิพลชัย พงษ์รัตน์ นายก สมาคมสื่อพลังสามัคคี รับมอบอุปกรณ์กีฬา

0
6

นายอิทธิพลชัย พงษ์รัตน์ นายก สมาคมสื่อพลังสามัคคี รับมอบอุปกรณ์กีฬา


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565นายอิทธิพลชัย พงษ์รัตน์ นายก สมาคมสื่อพลังสามัคคีพร้อมคณะ
กรรมการขอขอบคุณโรงแรมลีการ์เด้นหาดใหญ่ที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้นายอิทธิพลชัย พงษ์รัตน์ นายก สมาคมสื่อพลังสามัคคีได้จัดโครงการสื่อให้น้อง ครั้งที่ 12 ให้กับโรงเรียนบ้านปากบาง
สะกอมและโรงเรียนวัดคลองยอในวันที่ 5 มีนาคม 2565