“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่เกาะยอร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน!!

0
8

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่เกาะยอร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

สำหรับกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและแจ้งให้ปฏิบัติตามระเบียบ กล่าวคือ การก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาต และหรือการรุกลำล้ำน้ำที่ไม่ได้ขออนุญาต ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนแล้ว และเพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินการตามกรณีข้างต้น ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังมิให้มีการดำเนินการฝ่าฝืน จนมีการร้องเรียนและเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินขึ้นได้ ประการสำคัญ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่อย่างความเหมาะสมต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”