ชาวบ้าน เฮ สส.3จังหวัด ผลักดันงบเร่งปรับปรุงฝายกั้นน้ำปิง ผันน้ำช่วยเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำปลื้ม มองเห็นทางรอดแล้ว

0
54

ชาวบ้าน เฮ สส.3จังหวัด ผลักดันงบเร่งปรับปรุงฝายกั้นน้ำปิง ผันน้ำช่วยเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำปลื้ม มองเห็นทางรอดแล้ว


ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.เขต 3 นครสวรรค์ นายสุชาติ ศรีบุศกร ส.ส.เขต 3 พิจิตร และ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.เขต 4 กำแพงเพชร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ทั้ง 3 จังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาฝายวังยางกั้นแม่น้ำปิง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบจากฝายชำรุด เสียหาย ทำให้พี่น้อง 3 จังหวัดได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำ และได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีน้ำผันเข้าคลองธรรมชาติเพื่อส่งไปทำการเกษตร ในพื้นทึ่และคลองสาขาต่อไปได้ จึงร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ

โดยวันนี้ทาง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐทั้ง 3 จังหวัดได้ร่วมมือกัน เข้าทำการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดที่จะได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำจากฝายนี้มี จังหวัดกำแพงเพชร 8 ตำบล ของ อำเภอคลองขลุง อำเภอบึงสามัคคี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดนครสวรรค์ 7 ตำบล ของอำเภอบรรพต และ จังหวัดพิจิตร 8 ตำบล ของอำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล

สำหรับการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ทางหน่วยงานของภาครัฐได้อนุมัติงบให้กรมชลประทาน มาปรับปรุงซ้อมแซมฝายชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ 28 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำต่างพากันดีใจ และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป โดยเฉพาะการขุดลอกลำน้ำที่มีตะกอน หิน ดิน ทราย สะสมทำให้เกินลำน้ำตื้นเขิน เป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วม น้ำแล้ง เป็นการแก้ปัญหาไปได้ตามฤดูกาลเท่านั้น ชาวบ้านขอบคุณ สส. 3 จังหวัดที่ร่วมมือกันผลักดันงบประมาณมาในครั้งนี้