นายวิวรรธน์ แพ่งสุภาผู้อำนวยการคมชัด AEC tv online ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นิภา สุพิชญางกูร บริษัท โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์จำกัด ที่ได้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

0
12

นายวิวรรธน์ แพ่งสุภาผู้อำนวยการคมชัด AEC tv online ขอแสดงความยินดี กับ
ดร.นิภา สุพิชญางกูร
บริษัท โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์จำกัด
ที่ได้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วาระปี 2565-2567