เจ้าสัวคีรี เจ้าของ BTS ร่วมงานสมโภชวัดกวนอิม และร่วมหารือนักธุรกิจในพื้นที่ถึงศักยภาพของเมืองเบตงโอกาสและศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้

0
11

เจ้าสัวคีรี เจ้าของ BTS ร่วมงานสมโภชวัดกวนอิม และร่วมหารือนักธุรกิจในพื้นที่ถึงศักยภาพของเมืองเบตงโอกาสและศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
วันนี้(19 ก.พ.65) ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ BTS เป็นประธานในการไหว้เจ้าในงานสมโภชวัดกวนอิม ประจำปี 2565 พร้อมชมการแสดงการเชิดมังกร รวมไปถึงชมการแสดงการหามเกี๊ยวลุยประทัด ภายหลังจากเดินทางร่วมหารือนักธุรกิจในพื้นที่ถึงศักยภาพของเมืองเบตง โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวและญาติพี่น้องเดินทางมาชมงานสมโภชวัดกวนอิมกันอย่างหนาแน่น
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ BTS กล่าวว่า การเดินทางมายังอำเภอเบตงครั้งนี้ นอกจากมาร่วมงานงานสมโภชวัดกวนอิมแล้ว ได้มาร่วมหารือนักธุรกิจในพื้นที่ถึงศักยภาพของเมืองเบตง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักธุรกิจชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับภาวะธุรกิจเศรษฐกิจการค้าการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสและศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากสามารถเปิดให้บริการสนามบินแล้ว และจะมีการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เบตง-กรุงเทพฯ เร็วๆนี้ ซึ่งอำเภอเบตง ที่เป็นเมืองสวยงามบรรยากาศเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นศักยภาพของการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านเกษตร คมนาคม การค้าและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงทั้งยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และประเทศเพื่อนบ้าน
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า สิ่งที่เข้มแข็งที่สุดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือทรัพยากรบุคคล ผสมกับทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุด แต่ปัญหาแทรกซ้อนจนรู้สึกหวาดระแวง ยังไม่ใช้ศักยภาพให้เต็มศักยภาพ จึงเป็นความท้าทายที่จะนำภาคใต้ไปสู่การพัฒนา ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความเจริญก้าวหน้าที่ผ่านมาอาจกล่าวว่า มีศักยภาพและมีความท้าทายแต่ยังไม่ถึงโอกาส สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือ เป็น ‘โอกาส’ ที่ดีมา ผลงาน ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญของท่านคีรี ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แล้วที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความจริงใจที่อยากจะทำสิ่งดีงามเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม

เจ้าสัวคีรี เจ้าของ BTS ร่วมงานสมโภชวัดกวนอิม และร่วมหารือนักธุรกิจในพื้นที่ถึงศักยภาพของเมืองเบตงโอกาสและศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
วันนี้(19 ก.พ.65) ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ BTS เป็นประธานในการไหว้เจ้าในงานสมโภชวัดกวนอิม ประจำปี 2565 พร้อมชมการแสดงการเชิดมังกร รวมไปถึงชมการแสดงการหามเกี๊ยวลุยประทัด ภายหลังจากเดินทางร่วมหารือนักธุรกิจในพื้นที่ถึงศักยภาพของเมืองเบตง โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวและญาติพี่น้องเดินทางมาชมงานสมโภชวัดกวนอิมกันอย่างหนาแน่น
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ BTS กล่าวว่า การเดินทางมายังอำเภอเบตงครั้งนี้ นอกจากมาร่วมงานงานสมโภชวัดกวนอิมแล้ว ได้มาร่วมหารือนักธุรกิจในพื้นที่ถึงศักยภาพของเมืองเบตง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักธุรกิจชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับภาวะธุรกิจเศรษฐกิจการค้าการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสและศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากสามารถเปิดให้บริการสนามบินแล้ว และจะมีการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เบตง-กรุงเทพฯ เร็วๆนี้ ซึ่งอำเภอเบตง ที่เป็นเมืองสวยงามบรรยากาศเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นศักยภาพของการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านเกษตร คมนาคม การค้าและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงทั้งยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และประเทศเพื่อนบ้าน
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า สิ่งที่เข้มแข็งที่สุดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือทรัพยากรบุคคล ผสมกับทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุด แต่ปัญหาแทรกซ้อนจนรู้สึกหวาดระแวง ยังไม่ใช้ศักยภาพให้เต็มศักยภาพ จึงเป็นความท้าทายที่จะนำภาคใต้ไปสู่การพัฒนา ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความเจริญก้าวหน้าที่ผ่านมาอาจกล่าวว่า มีศักยภาพและมีความท้าทายแต่ยังไม่ถึงโอกาส สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือ เป็น ‘โอกาส’ ที่ดีมา ผลงาน ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญของท่านคีรี ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แล้วที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความจริงใจที่อยากจะทำสิ่งดีงามเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593