นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ ซึ่งเป็นผู้พิการ ป่วยติดเตียง

0
54

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.50 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอไพศาลี ร่วมด้วยหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ ซึ่งเป็นผู้พิการ ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จำนวน 2 ราย คือ
1)นายสนั่น โพธิ์พันธ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 856 หมู่ที่ 5 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
2)นายพรม สัมภาสี อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 5 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มนวม น้ำดื่ม และ ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป