นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นว. เป็นประธานเปิด โครงการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

0
6

นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นว.
เป็นประธานเปิด โครงการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) โดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอท่าตะโก นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามฯ