งานบุญกระธูป ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2561

0
119

ชัยภูมิ ชาวช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ร่วมใจกันจัดงานบุญกระธูป ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2561

ชัยภูมิ 23 ตุลาคม 2561 ณ บ้านช่อระกา หมู่ 9 หมู่ 17 หมู่ที่ 18 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดทำต้นกระธูป พร้อมกับจัดกิจกรรมรณรงค์ สำหรับต้นกระธูปทั้ง 3 หมู่บ้าน จะประดับตกแต่ง ออกแบบเป็นรูปแบบต่างๆตามจินตนาการ มีการนำกระดาษสีต่างๆ นำมาประดับกระธูปและต้นกระธูปให้ดูสวยงาม สะดุดตา ในช่วงกลางวันมีขบวนแห่ต้นกระธูป และขบวนฟ้อนรำจากทั้ง 3 หมู่บ้าน ต้นกระธูปจะนำไปตั้งไว้ที่วัดประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้จุดกระธูปในช่วงกลางคืน และในช่วงกลางคืนมีกิจกรรมปล่อยโคมไฟ ไต้น้ำมันตามประเพณีโบราณ

ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน จะนำเปลือกมะพร้าวมาตากให้แห้ง และขยี้เอาเฉพาะผงของกาบมะพร้าว แล้วพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หุ้มอีกทีด้วยกระดาษสีหรือกระดาษแก้วหลาก สีสัน ก่อนที่จะนำไปมัดเข้ากับก้านไม้มะพร้าว ก้านไม้ไผ่ จากนั้นจึงนำไปมัดห้อยกับก้านธูปที่เป็นเสมือนคันเบ็ด ทำไว้มาก ๆ เสร็จแล้วจึงจะนำเข้าไปเสียบเข้าไปรูรอบปล้องไม้ไผ่ ทำเป็นชั้นขึ้นไปเหมือนฉัตร ประดับตกแต่งงดงาม ก่อนที่จะนำออกไปจุดในวันเวียนเทียนออกพรรษา เพื่อถวายการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากโปรดพุทธมารดา ชาวพุทธทั้งหลายต่างเฉลิมฉลอง

ต่อมาในปี 2556 ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของประเพณีบุญกระธูป จึงได้ร่วมกันประดิษฐ์ต้นกระธูปและจัดกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม มากขึ้นตามจินตนาการ ก่อนที่จะนำต้นกระธูปไปจุดถวายที่วัด และจุดบูชาพระรัตนตรัย ในช่วงออกพรรษา ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านเรียกว่าจุดใต้น้ำมันน้อย วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านเรียก จุดใต้น้ำมันใหญ่ และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ชาวบ้านเรียกว่า ไต้น้ำมันล้างหางประทีปโดยชาวบ้านทั้ง 3 หมู่ จะจัดขึ้นเป็นประจำแบบนี้ทุกๆปี

อรรถดิษฐ์ จันตะเสน จ.ชัยภูมิ รายงาน