วธ.อุตรดิตถ์จัดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรมวันวาเลนไทน์ 65

0
34

“ วธ.อุตรดิตถ์จัดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรมวันวาเลนไทน์ 65

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีคุณธรรมจริยธรรม และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการสร้างคนดี เสริมคุณค่า และพัฒนาสังคมคุณธรรม ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ เป็นการเน้นให้เด็กเยาวชนได้แสดงความรักที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักทางศาสนาและครอบครัวของตน โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประกวดรวมจำนวน 178 คน แบ่งเป็นสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะประเภททีมๆ ละ 5 คน จำนวน 33 ทีม เป็นทีมหญิงล้วน จำนวน 21 ทีม ทีมชายล้วน จำนวน 12 ทีม และบรรยายธรรมเดี่ยว จำนวน 13 คน ภายใต้การดำเนินการจัดงานแบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัดและเข้มข้น

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน