จ. อำนาจเจริญ ร้องผญ.บ.อมเงินกองทุนหมู่บ้าน

0
25

จ. อำนาจเจริญ
ข่าว ร้องผญ.บ.อมเงินกองทุนหมู่บ้าน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชาวบ้าน 2 หมู่บ้านร้องผ่านสื่อไปยังผู้มีอำนาจ กล่าวหาว่า ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับพี่สาวอมเงินกองทุนหมู่บ้านนับล้าน
เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 14 กพ. 65 นายเสถียร จักษุพันธ์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่27 ม. 2 บ้านนาเวียง ต. นาเวียง อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ม. 2 และหมู่ 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯและตัวแทนชาวบ้านประมาณ 50 คนได้มารวมตัวกันที่ศาลากลางบ้านที่เป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้านได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายสุชาติ สูงเรือง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัด ในหนังสือร้องทุกข์พอจะสรุปใจความว่า นายคำหนัก สมสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ร่วมกับนางกงจักร คันธมาลา พี่สาว ของ ผญ.บ. ม. 2 ผู้ทำหน้าที่ผู้ขายสินค้ากองทุนหมู่บ้าน คาดว่าบริหารงานไม่โปร่งใส คาดว่าจะร่วมกันยักยอกเงินกองทุนไปใช้ส่วนตัว ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นคณะกรรมการฯและชาวบ้านเคยเข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม นายอำเภอและเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานแต่เรื่องก็ยังเงียบหาย จึงเข้าร้องทุกข์สื่อผ่านไปยังผู้มีอำนาจให้ออกมาดำเนินตรวจข้อเท็จจริงต่อไป
นายเสถียร จักรพันธ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 2 และ หมู่ 9 กล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านได้เปิดมาตั้งแต่ปี 2557 ไม่มีปัญหา พอตกมาปี 2561 คณะกรรมการมีมิติให้ผญ.บ.และผช.ผญ.บ. 2 คนไปเปิดบัญชีธนาคารกรุง สาขาอำนาจเจริญ เพื่อรองรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐของร้านค้า แต่แทนที่จะเปิดบัญชีที่มีชื่ออย่างน้อย 3 คนในการเบิกจ่าย แต่นายคำหนักเปิดบัญชีของตนเอง โดยอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจาก ผช.ผญ.บ.และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จากนั้น ผญ.บ.ได้เบิก-ถอนเงินและซื้อสินค้ามาขายด้วยตนเองโดยความเห็นชอบกับผู้ขาย(พี่สาว)โดยไม่ชี้แจงรายละเอียดให้คณะกรรมการทรายและไม่ได้จัดทำรายรับ-จ่าย ที่ชัดเจนแถมปกปิดข้อมูล เมื่อต้นปี 2565 ได้มีการปันผลกำไรให้กับสมาชิกได้รับเงินปันผลน้อยกว่าปกติ คณะกรรมการขอตรวจสอบรายละเอียดรายรับ-จ่าย ผญ.บ.ก็ชี้แจงไม่ได้และทราบว่าเงินในบัญชีถูกเพิกถอนไปหมดและได้ทำลายหลักฐานอื่นๆเช่น เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะกรรมยังพบรายการถอนเงินในบัญชี วันที่ 28 ม.ค.65จำนวน
1,203,559 (หนึ่งล้านสองแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาท) ซึ่งคาดเงินที่ถูก ผญ.บ.ยักยอก(อม)ไประยะ 10 ปีประมาณ 10 ล้านบาท ตนและชาวบ้านเคยเข้าร้องทุกข์ต่อ นอภ.เสนางคนิคมและเข้าแจ้งตำรวจไว้เป็นหลักฐานแต่เรื่องก็ยังเงียบหาย จึงขอพึ่งสื่อนายเสถียรกล่าว
นายคำหนัก สีสะอาด ผญ.บ.หมู่ 2 กล่าวว่าตนถูกกล่าวหาและยืนยันว่าตนมีเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย สามารถตรวจสอบได้ ส่วนกรณีที่ว่าตนเปิดบัญชีมีชื่อตนเพียงคนเดียว ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเนื่องจากวันไปเปิดบัญชี ผช.ผญ.บ.ทั้งสองคนเอกสารไม่เพียงจึงมอบอำนาจให้ตนเปิดคนเปิดคนเดียวและเป็นสมุดฝากส่วนตัวนอกจากเงินกองทุนผ่านบัญชีและยังมีเงินส่วนตัวผ่านในบัญชีเดียวกัน นายคำหนักยังบ่นน้อยใจว่าตนปฏิบัติหน้าที่โดยเสียสละมานับ 10 ปีไม่เคยด่างพล้อยแต่ก็มาถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมนายคำหนักกล่าว

นายคู่ บุญมาศ ข่าว / ภาพ